Tọa đàm với chuyên gia King Yew Foong

Tọa đàm với chuyên gia King Yew Foong

Chuyên gia King Yew Foong là Trưởng nhóm Nghiên cứu cho các Nhà Cung cấp dịch vụ viễn thông (CPSs) – Nhóm nghiên cứu các nhà cung cấp dịch Công nghệ và Dịch vụ - Gartner với 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn dịch vụ mạng và truyền thông. Ông phân tích các cơ hội thị trường lân cận cho các CPS (như  các dịch vụ M2M, IoT và các dịch vụ điện tử khác), các xu hướng gây nhiễu và chiến lược kinh doanh cho CPS.

    Sự kiện sắp diễn ra

    Sự kiện mới nhất

    Tọa đàm với chuyên gia King Yew Foong

    <p>Chuyên gia King Yew Foong là Trưởng nhóm Nghiên cứu cho các Nhà Cung cấp dịch vụ viễn thông (CPSs) – Nhóm nghiên cứu các nhà cung cấp dịch Công nghệ và Dịch vụ - Gartner với 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn dịch vụ mạng và truyền thông. Ông phân tích các cơ hội thị trường lân cận cho các CPS (như&nbsp; các dịch vụ M2M, IoT và các dịch vụ điện tử khác), các xu hướng gây nhiễu và chiến lược kinh doanh cho CPS.</p>